Foreningsliv, frihed og frit valg

FORENINGSLIV, FRIHED & FRIT VALG

Foreningslivet er stærkt på Skive-egnen og er med til at gøre vores område til noget særligt. Selv har jeg fået foreningslivet ind med modermælken, og det er noget af det, jeg er rundet af. Jeg betragter den frivillige indsats som noget af det aller vigtigste overhovedet i vores samfund. Det er noget, jeg bærer med mig i mine værdier i byrådsarbejdet og som menneske.

Læs mere om mit syn på fritid- og foreningslivet HER.


Jeg ønsker størst mulig frihed for alle mennesker til at forme sit eget liv. Det er en af årsagerne til, at jeg er indædt modstander af Folkeskolereformen, som har frataget vores børn en stor del af deres fritid. Fritid er i den grad også frihed ! 

Læs mere om mit syn på børn og folkeskolen HER.


Så meget frit valg som muligt til alle mennesker sikrer, at den enkelte får den bedste mulighed for det gode liv. Det gælder både i privatlivet og i mødet med velfærdssystemerne.

For mig står den enkelte borger over systemet, og jeg prøver altid også at se tingene fra et borgerperspektiv.

Læs mere om mit syn på frit valg og mennesket før systemet HER


BØRN & FOLKESKOLEN


Efter Folkeskolereformen blev en realitet, er Danmark det land i verden (OECD), hvor børnene har suverænt flest skoletimer. Det er jeg ikke stolt af. Jeg mener, at skolereformen har frarøvet vores børn nogle vigtige timer i frirummet mellem skole og aftensmad. Det er her venskaber, kreativitet, fritidsinteresser, tid med bedsteforældre og meget andet kan dyrkes. Hvis man tilmed har lang transporttid til og fra skole, så er der nærmest ingen tid tilbage til det sjove; til alt det, der udvikler selvstændige og handlekraftige mennesker.

Flere af de mest succesfulde mennesker i Danmark har ikke gået ret meget i skole. I stedet har de brugt fritiden til f.eks. at rode med opfindelser, bygge huler og finde på – ja, bare finde på noget, som efterfølgende er blevet til virksomheder med flere hundrede ansatte. Det er DET, vi har brug for i Danmark og i Skive: selvdrevne, idérige mennesker, der formår at gøre idéer til virkelighed.


I Skive Kommune skal vi gå så langt, vi overhovedet kan, for at forkorte skoledagen, højne kvaliteten af undervisningen og sikre, at der er tid og overskud til at målrette undervisningen både mod de svage elever, der har brug for støtte, og de stærke, der har brug for udfordringer. Derfor foreslår jeg, at vi veksler den understøttende undervisning til timer med en ekstra lærer eller pædagog. Specielt skal fokus være på indskolingen, hvor vi får mest ud af at koncentrere resurserne, da det er her, vi kan fange de problemer, som ellers bliver taget med videre i ungdoms- og voksenlivet. Jeg vil gerne sikre to voksne i alle timer i indskolingen, og/eller et klasseloft på 24 elever. 

Når vi retter fokus mod de yngste klasser, vil vi også have større chance for at lykkes med inklusionen og at få alle med. 

Med færre timer vil der også være mere tid for lærerne til forberedelse, hvilket igen højner kvaliteten af undervisningen.


Vi skal lytte til lærere og pædagoger, som ved, hvad der virker, og vi skal give dem bedre tid til-  og muligheder for forberedelse. Velforberedte lærere med overskud er altafgørende for en vellykket læringsproces. Hvis man som lærer føler, at man hele tiden halser bagefter og ikke har tid nok til forberedelse og sparring med lærerkollegaer og andre fagfolk, så bliver resultatet bare ikke godt. Jeg synes generelt, der blev lyttet alt for lidt til fagfolk i forbindelse med indførelsen af Folkeskolereformen. Mange af de problemer, vi står med i dag, blev der i den grad advaret imod – desværre mest for døve øren.


I byrådet og i Venstre er vi også splittede omkring disse holdninger, og jeg kan ikke garantere, at det bliver Venstres politik i Skive Kommune 1 til 1. Men jeg kan garantere for, at jeg vil fremføre mine synspunkter og forsøge at gøre min indflydelse gældende på dette område.


Vi skal udvikle selvtænkende, kreative børn og må ikke glemme, at mange børn går rundt med talenter, som måske ikke altid kommer til udtryk i skolen. Det kan f.eks. være inden for håndværk eller andre kreative områder. Skolen skal vise, at en fremtid med hænderne kan være akkurat lige så god som en fremtid med hovedet (eller begge dele :-)). Kan vi det, vil vi faktisk også alt andet lige uddanne flere, der potentielt vil blive på egnen frem for at rejse til de store uddannelsesbyer.

I bund og grund er det et spørgsmål om en rummelig folkeskole, hvor der er plads og resurser til alle.
FRITID & FORENINGSLIV


Jeg er foreningsmenneske med stort F og er kommet i idrætshaller, siden jeg kunne gå (måske endda før :-)). Hundredevis af gange har jeg som lille været med mine forældre i haller rundt omkring til håndbold og badminton og begyndte selv at dyrke diverse idrætsgrene som 5-6 årig.

Siden da har mit liv i stor grad været præget af sport og fritidsaktiviteter, og i dag er jeg badmintontræner og går i det hele taget meget op i det lokale foreningslivs ve og vel.


Der gøres en stor indsats fra kommunal side for at støtte op om foreningslivet, men jeg tror, at der stadig er mulighed for forbedret kommunikation mellem kommunen og f.eks. idræts- og borgerforeninger. Jeg tror dog ikke kun, at det er hos kommunen, at der er plads til forbedring. Jeg mener også, at foreningerne i et lokalområde skal være bedre til at stå sammen og melde samlet ud.


Muligheder for en aktiv fritid er meget vigtigt, og i Skive Kommune har vi fordelen af at have naturen lige uden for døren. Det er vigtigt, at vi sikrer nem adgang til naturen og selvfølgelig også passer på og udvikler naturen, så vi får flere rekreative områder.


Skive er landskendt for sine gode idrætsfaciliteter og netop udnævnt til Danmarks bedste idrætskommune, og i de sidste år er der investeret mange penge i nye idrætsanlæg og kulturcentre, og det er vigtigt, at Skive Kommune fortsat understøtter moderne idræts- og fritidsfaciliteter. Det er et af de områder, hvor vi kan markere os overfor potentielle tilflyttere og simpelthen bare give alle borgere mulighed for en aktiv fritid i berigende fællesskaber.FRIT VALG & MENNESKET FØR SYSTEMET


Jeg går ind for, at alle mennesker skal have så meget frit valg som muligt. Både privat og i mødet med det offentlige. For mig er det vigtigt altid at huske, at systemet er til for borgeren og ikke omvendt. Det er ikke ensbetydende med, at alle altid kan få deres ønsker opfyldt, men det betyder, at vi aldrig må skære alle over en kam, og at vi politikere og den kommunale forvaltning skal forsøge at sætte sig i borgerens sted. Grundlæggende må borgeren aldrig blive et nummer i rækken, men skal ses som enkelt individ med forskellige ønsker, behov og løsninger. 

Jeg HADER, når vi sætter hinanden i kasser på forhånd. Ofte baseret på fordomme.

Vi skal altid forsøge at gøre tingene og systemerne så smidige som muligt, og vi må ikke være blinde for, at den kommunale måde at gøre tingene på måske ikke altid er den bedste.


For eksempel har jeg personligt altid været modstander af målsætningen om nul skoleudættelser, og at det, i sidste ende, er blevet en central myndighedsbeslutning, om et barn skal have skoleudsættelse. Jeg vil altid gå ind for, at hvis forældre, i samarbejde med barnets institution, kommer frem til, at det bedste for barnet er at vente et år med at komme i skole, så skal man have lov til det. Det er småører, der spares (i længden tror jeg ikke på besparelsen), og det må altid være det enkelte barns behov, der kommer i første række. Dette er et synspunkt, der ikke har været opbakning til i Venstres gruppe eller i byrådet, men det er min mening, som jeg gik til valg på sidste gang og gør det igen. Jeg mener faktisk ikke, det er særligt liberalt at ensrette på den måde. Det er ikke mennesket før systemet !


Jeg er tilhænger af, at det frie valg udvides så meget som muligt, og jeg er heller ikke bange for at inddrage private aktørere, hvis det kan betyde mere livsglæde for den enkelte. Det må dog aldrig gå ud over kvaliteten i den basale service og velfærd.


I det hele taget værner jeg om den enkeltes frihed og vil arbejde i mod institutionalisering og ensretning. Der er så mange sider af det enkelte menneske, som vi skal fremelske og hylde. 

I alle livets facetter vil jeg kæmpe for så få snærende bånd som muligt og for det enkelte menneskes ret til at udfolde sig fuldstændigt, som man vil.