Vækst, udvikling & stærk økonomi

VÆKST, UDVIKLING & STÆRK ØKONOMI

Det går godt i Skive Kommune på mange fronter, men vi skal, på grund af vores geografiske placering, kæmpe mere end så mange andre for at skabe vækst og arbejdspladser. Men vi har vist, at vi kan gøre det, blandt andet med den benhårde satsning på GreenLab. Men væksten skal være bredt funderet, og vi skal fortsat have et skarpt fokus på at fastholde den gode erhvervsservice og støtte op om iværksætteri.
Vi skal konstant tænke på, hvordan vi plejer kommunens image, som fortsat er under pres. Blandt andet synes jeg, vi har brug for et nyt kommunalt logo.


Der skal være et bredt udbud af byggegrunde over hele kommunen, men vi bliver nødt til at intensivere indsatsen på de vækstområder, hvor vi kan sælge byggegrunde til prisen. Lovende udviklingsprojekter må ikke drukne i lokalt fnidder, og vi skal være bedre til at tænke stort og ikke lægge for mange bånd på os selv og risikovillige investorer. Læs mere om mine tanker om vækst og udvikling HER


Skive Kommune har en bomstærk økonomi, som skyldes mange års rettidig omhu og sikker styring. Vores solide drift og kassebeholdning gør, at vi i disse år har råd til et relativt højt anlægsbudget og samtidig kan betale af på den høje gæld uden at skulle skære på servicen. Det vil jeg stå vagt om. Læs mere om mit syn på kommunens økonomi HERVÆKST OG UDVIKLING


Vi skal have vækst og udvikling på Skive-egnen ! – men vi kan lige så godt se i øjnene, at vi ikke har den mest optimale placering på landkortet, når mange virksomheder skal vælge placering for nye investeringer. Det betyder ikke, at vi skal give op. Det betyder tværtimod, at vi skal gøre en kæmpe indsats. På de store linier skal vi kæmpe en fortsat kamp for at få udvidet rute 34 hurtigere og sikre, at den nye Hærvejsmotorvej kommer til at gå vest om Viborg. Det har enorm betydning for den fremtidige vækst og for muligheden for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Der ud over skal vi fortsat være helt i front på sagsbehandling, smidighed, service og dialog med virksomheder og idémagere.

Med Venstre ved roret fremstår Skive i dag som en af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Det skal vi holde fast i og gøre endnu bedre. Virksomhederne må aldrig blive mødt med et ”nej”, men altid med et ”ja” eller et ”ja, men”.


Vi er allerede godt i gang med mange af de tiltag, der er gjort i indeværende byrådsperiode, men vi skal fortsat fremme og udvikle en iværksætterkultur i Skive. Det starter allerede i Folkeskolen, hvor vi må forsøge at få mere fokus på at udvikle kreative og idérige børn.


Vi skal passe på med at lægge for mange bånd på os selv og risikovillige investorer. Selvfølgelig kan man ikke bare bygge hvad som helst hvor som helst, men der må ikke gå sognerådspolitik i det. Der skal vi simpelthen være bedre til at turde tænke stort, og vi skal huske, at politikere ikke nødvendigvis skal styre udviklingen men i stedet sørge for at skabe de bedste rammer for den. Med en stemme på mig og Venstre sikrer vi sammen den fortsatte liberale tilgang til tingene. 


I diverse undersøgelser lider Skive Kommune stadig under at have et ret dårligt image. Det går den rigtige vej, og det tager mange år at ændre et image. I den fortælling mener jeg, at vi har brug for et nyt kommunalt logo.


Vi skal fortsætte med byfornyelser osv. over alt i kommunen, som vi har set det de senere år. Det er med til at gøre vores byer og lokalområder langt mere attraktive. Førstehåndsindtrykket er tit et meget væsentligt parameter, når vi taler bosætning.

Meget vigtigt er naturligvis også at sikre det rigtige udbud af attraktive byggegrunde. Der skal være attraktive grunde til salg i hele kommunen. Vi er i de sidste fire år lykkes med at gøre nogle af vores kommunale udstykninger lidt billigere, hvilket i mange af vores lokalområder er absolut afgørende for at sælge en grund (kommunen må ikke sælge nye grunde til under byggemodningsprisen). Samtidig bliver vi nødt til at erkende, at hvis vi for alvor vil tiltrække nye borgere, så kræver det, at vi tør satse på vores vækstområder. Jeg ved godt, at jeg, som medlem af Teknik & Miljøudvalget, selv har været en del af processen, men det er for eksempel ikke godt nok, at vi lige nu står uden en byggegrund i Nr. Søby, hvor folk gladeligt betaler prisen for en grund, mens vi kan se, at nabobyer som Stoholm, Løgstrup og Mønsted drøner derudaf. Byer som vi er i direkte konkurrence med om nye borgere.

Også i Resen burde vi, efter min mening, have været mere fremme i skoene for at sikre en hurtigere udvikling af området nord for Petuniavej.
Akkurat som i enhver dagligvareforretning skal der være forskellige varianter af den samme varetype. Jeg kan garantere for, at mit fokus fortsat vil være på at sikre de rigtige varer på hylderne!


Turismen er i fremgang i Skive Kommune, og det skal vi gøre alt for at understøtte. Jeg synes, Rent Liv-konceptet er genialt. Det er en rigtig god og anderledes måde at beskrive vores egn.

Vi skal udnytte vores kendte attraktioner som Fur, Jenle og Spøttrup Borg men også fremelske nye, som Glyngøre Aquapark er et godt eksempel på.

Vi skal blandt andet satse på at udvikle kystfiskeriet efter havørred. Det er noget, der kan trække mange folk til, der glædeligt betaler mange penge for overnatning og fiskemuligheder. Her er vi også godt på vej, og vi har gode muligheder for at blive et mekka for havørredfiskeri i samarbejde med vores nabokommuner ved Limfjorden.


Projektet (Pilot) Naturpark Flyndersø-Sdr. Lem Vig skal understøttes, så det kan blive udpeget som egentlig naturpark.

Udvikling er nemlig mange ting. Det er ikke kun byggeri af nye boliger og virksomheder. Det er også udvikling af vores natur og landskab. Landskabet er det, vi borgere og gæster i Skive Kommune ser på hver dag og som det første, når man kommer til egnen. Derfor skal vi indtænke landskabsudvikling. F.eks. kan vi indtænke naturen i nye bolig- og erhvervsområder. Det kan være minivådområder, flere træer og bynær skov eller afgræsning af græsarealer. Mulighederne er mange, og det er noget, jeg har brugt meget energi på at få sat på dagsordenen og få det tænkt ind som en helt ”naturlig” del af planlægningen.


Jeg vil arbejde hårdt for, at Skive Kommune bliver en endnu mere succesfuld kommune, hvor nye og gamle borgere trives optimalt. Vi skal markedsføre os mod omverdenen, men det er ikke nok, at indpakningen er pæn - indholdet skal også være i orden.
STÆRK ØKONOMI


Jeg har altid haft det sådan, at jeg ikke har brugt så mange penge på ”tant og fjas” men hellere end gerne på ting, der giver værdi i livet og til familien.

På samme måde mener jeg, at der i kommunens økonomi er nogle helt grundlæggende steder i kernevelfærden, hvor vi ikke må spare. Det gælder specielt sårbare og støttekrævende børn og voksne, der ikke selv har nemt ved at komme til orde. Her skal vi altid sætte den enkeltes behov i første række. Samtidig mener jeg, at vi altid skal være kritiske, når kommunen bruger penge på områder, der ikke kan defineres som kernevelfærd. Emnet kan være nok så vigtigt, men der skal altså være et formål og en værdi i det, der står mål med udgiften.


Der skal være styr på økonomien, og Skive Kommune har i dag en meget sund økonomi. Det skyldes ikke mindst en dygtig administration og et ansvarligt flertal i byrådet gennem mange år med Venstre i spidsen. Specielt på beskæftigelsesområdet udviser Skive Kommune bemærkelsesværdige resultater, der betyder, at kommunen i dag har en af landets laveste ledighedsprocenter og dermed har reduceret udgifterne til ledige enormt. I det hele taget er der styr på tingene, og der udvises en udpræget grad af rettidig omhu hele vejen rundt i det kommunale system.

Det betyder, at der er opbygget en stor kassebeholdning, som der, fra mange sider, kommer mange gode bud på at bruge løs af. Selvfølgelig skal kommunen ikke have en kæmpe kassebeholdning, hvis der ikke er et formål med det. Pengene har det meget bedre i folks lommer eller ude på institutionerne. Men da Skive Kommune stadig har en meget stor gæld, der skal betales stort af på i de kommende år, så er det vigtigt med en stor beholdning at tære på, da det ellers kunne komme til at betyde, at man skulle skære i driften eller sætte skatten op. Samtidig skal man huske, at der i disse år investeres historisk meget i anlæg, så det er ikke sådan, at der ikke bruges penge. Vi har også haft mulighed for at afdrage ekstraordinært på gælden, som sparer kommunen renter, som igen betyder, at der bliver flere penge til service de næste år. Ren win win.

Det er bare værd at understrege, at det ikke kommer af sig selv, og vi må ikke gamble med fremtidens økonomi ved at tro på fugle på taget eller lignende. Det vil jeg være fortsat garant for ikke sker.


Skatteprocenten i Skive ligger en smule over landsgennemsnittet. Vi havde en gylden mulighed sidste efterår for at søge om at få lov til at sætte skatten en smule ned med kompensation fra staten, så der samlet set ville blive pumpet mange millioner ud til borgerne til glæde for vækst og beskæftigelse, uden at det ville koste kommunekassen ret meget (endda uden at tage evt. dynamiske effekter med i billedet). Det var der desværre ikke flertal for i byrådet.

Ellers mener jeg, at vi skal holde skatten i ro. Men jeg mener stadig, at vi på sigt bør komme ned på niveau med alle vores nabokommuner.